Komunikat nr 2/2021 Rektora PW z dnia 7/09/2021

W związku ze zbliżającym się początkiem roku akademickiego 2021/2022 Jego Magnificencja Rektor Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba wydał  komunikat o przewidywanym trybie kształcenia w semestrze zimowym.

Kształcenie będzie prowadzone w trybie stacjonarnym mieszanym. Zdalne zajęcia będą prowadzone dla liczebnie dużych grup wykładowych i seminaryjnych, natomiast stacjonarnie zajęcia będą prowadzone we wszystkich pozostałych przypadkach z zachowaniem reżimu sanitarnego.