Publikacja dra Marcina Rojszczaka

Informujemy, że artykuł Pana dr. Marcina Rojszczaka pt. „Extraterritorial Bulk Surveillance after the German BND Act Judgment” został opublikowany w wolnym dostępie w European Constitutional Law Review (140 pkt).

Zapraszamy do lektury!

Artykuł podejmuje temat potrzeby (i zasadności) ustanawiania prawnych ograniczeń dla działalności zagranicznego wywiadu elektronicznego. Zakresem analizy jest więc nie legalność inwigilacji krajowej podejmowanej przez podmioty publiczne - na przykład w obszarze procedury karnej czy bezpieczeństwa państwa - ale stricte inwigilacji elektronicznej prowadzonej w odniesieniu do obcokrajowców nie podlegających krajowej jurysdykcji. To tzw. inwigilacja obcy-obcy, która jest domeną działania służb wywiadu elektronicznego.

Od wielu lat trwa dyskusja, czy taka forma inwigilacji powinna podlegać jakimkolwiek ograniczeniom prawnym. Spór dotyczy już tego, czy krajowe przepisy konstytucyjne (np. dotyczące ochrony prywatności czy tajemnicy korespondencji) w ogóle mają zastosowanie do tego rodzaju działalności organów państwa. Celem artykułu jest omówienie wyroku niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego z maja 2020, w którym Sąd odniósł się do tego problemu na tle badania nowelizacji ustawy o uprawnieniach BND (niemiecka Federalna Służba Wywiadu, prowadząca także operacje wywiadu elektronicznego).

Artykuł dostępny jest pod linkiem https://doi.org/10.1017/S1574019621000055

European Constitutional Law Review; ISSN 1574-0196; E-ISSN: 1744-5515; 140 pkt MNiSW.