Drzwi Otwarte PW i WAiNS

Dziekan, Wydziałowa Rada Samorządu oraz pracownicy Wydziału Administracji i Nauk Społecznych serdecznie zapraszają kandydatów na studia na wirtualne Drzwi Otwarte Politechniki Warszawskiej i Wydziału Administracji i Nauk Społecznych!

Podczas wydarzenia, kandydaci zapoznają się z atutami studiów na kierunku Administracja, z ofertą studencką Wydziału oraz Uczelni, jak również z programem studiów I i II stopnia.
Na pytania odpowiedzą pracownicy i studenci WAiNS.
Spotkanie odbędzie się w trybie zdalnym w aplikacji Microsoft Teams.

Bezpośredni link do spotkania ze studentami i pracownikami Wydziału (MS Teams).

Harmonogram Drzwi Otwartych Wydziału Administracji i Nauk Społecznych PW.

12.00 -12:40 Prezentacja Wydziału i jego oferty + sesja Q&A (Prodziekani, dydaktycy)
12:40 Spotkania otwarte z kandydatami, czyli o rekrutacji i sprawach studenckich - sesja Q&A (Wydziałowa Rada Samorządu, Prodziekani, dydaktycy)
13:00-13.40 Prezentacja Wydziału i jego oferty + sesja Q&A (Prodziekani, dydaktycy)
13:40 Spotkanie kandydatów ze studentami, wszystko o Wydziale z perspektywy studenta - sesja Q&A (Wydziałowa Rada Samorządu)
14:00-15:00 Spotkania otwarte z kandydatami: wszystko o co chcesz jeszcze zapytać - sesja Q&A (Wydziałowa Rada Samorządu, Prodziekani, dydaktycy)