Webinar „Środowiskowe skutki pandemii”

Miejsce: online, MS Teams

Zapraszamy na webinar na temat wpływu pandemii na środowisko i człowieka. Prelegentami będą naukowcy z trzech Wydziałów Politechniki Warszawskiej: Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa, Administracji i Nauk Społecznych oraz ekspert z Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.

Program:

 • 14.00-14.20: Wpływ pandemii koronawirusa na jakość powietrza atmosferycznego
  dr inż. Magdalena Reizer i prof. dr hab. inż. Katarzyna Juda-Rezler, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
 • 14.20-14.40: Gospodarowanie odpadami w czasie pandemii koronawirusa
  dr inż. Anna Rolewicz-Kalińska, dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin i dr inż. Piotr Manczarski, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
 • 14.40-15.00: Społeczeństwo w pandemii – stare i nowe problemy. O przeobrażaniach sfery prywatnej i publicznej
  dr Katarzyna Górniak, Wydział Administracji i Nauk Społecznych
 • 15.00-15.20: Ścieki w pandemii covid
  dr inż. Katarzyna Umiejewska, prof. uczelni, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska oraz Bartosz Zaborski, Biuro Badań i Nowych Technologii Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
 • 15.20-15.40: Zmiany średnich profili dobowych w grupie mieszkaniowych odbiorców energii elektrycznej w okresie ścisłej kwarantanny narodowej
  dr hab. inż. Sławomir Bielecki, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
 • 15.40-16.00: Nie tylko SARS-CoV-2 – bioaerozole i ich rozprzestrzenianie się
  prof. dr hab. Ewa Karwowska i dr Ewa Miaśkiewicz-Pęska, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

Webinar organizuje Zespół Społecznej Odpowiedzialności Politechniki Warszawskiej.

Spotkanie poprowadzi Paulina Chrobocińska z Zespołu Społecznej Odpowiedzialności Politechniki Warszawskiej oraz Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa.