Awans naukowy pracownika

Miło nam poinformować, że w dniu 26 września br. Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Prawne Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nadała stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne pracownikowi naszego Wydziału Panu Michałowi Masłowskiemu.
Rada Naukowa Dyscypliny podjęła jednocześnie uchwałę o wyróżnieniu rozprawy doktorskiej.

Panu Doktorowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!