Aktualności

Wykład otwarty prof. Alexandra Volokha

zdjęcie: Alexander "Sasha" Volokh

Wydział Administracji i Nauk Społecznych PW serdecznie zaprasza całą społeczność akademicką na gościnny wykład otwarty prof. Alexandra Volokha "Antitrust aspects of self-regulatory public authorities".

Wykład odbędzie się 13 marca 2024 r., g. 10.15, w sali s. 437a GG

Uroczyste wręczenie nagród oraz wyróżnień Dziekana

zdjęcie: zbiorowe nagrodzonych przez Dziekan wains studentów

W dniu 27 lutego br. odbyło się uroczyste wręczenie nagród oraz wyróżnień Dziekana, przyznanych naszym studentkom i studentom, za wyjątkową aktywność oraz zaangażowanie w życie naukowe, sportowe i kulturalne.

Dyplomy zostały wręczone przez Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Panią dr hab. Annę Zalcewicz, prof. uczelni.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Wszystko o wyjazdach Erasmus+ na WAiNS

Obraz: Erasmus plus

Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych wraz z Wydziałowym Koordynatorem ds. Erasmus+ zapraszają wszystkich studentów WAiNS na wydziałowe spotkanie dotyczące nadchodzącej rekrutacji wyjazdowej w programie Erasmus+. Spotkanie odbędzie się w dniu 29 lutego, w godz. 9:00-10:00, w Sali 327 GG i ma na celu przedstawienie unikalnych możliwości nauki za granicą, jakie oferuje nasz Wydział. W spotkaniu wezmą udział studenci, którzy wrócili z wymiany międzynarodowej i podzielą się swoimi doświadczeniami.

Serdecznie zapraszamy!

Zaproszenie na spotkanie informacyjne Erasmus+

Obraz: Erasmus plus

W dniu 22 lutego 2024 r. o godz. 13.00 w Budynku Rektorska 4, aula 1.01 odbędzie się ogólnouczelniane spotkanie informacyjne dla studentów PW zainteresowanych wyjazdami w ramach programu Erasmus+. Celem spotkania jest zapoznanie studentów z możliwościami Programu oraz zachęcenie ich do wzięcia udziału w rekrutacji na wyjazdy w roku akademickim 2024/2025. Eksperci z Centrum Wymiany Międzynarodowej PW odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące wyjazdu.

Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Prawne

Informujemy, że w dniu 31 stycznia br. na posiedzeniu Senatu PW został powołany nowy organ kolegialny Politechniki Warszawskiej: Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Prawne.

Wyniki X konkursu MOBILITY PW

logo X konkursu Mobility PW

Miło nam poinformować, że  w ramach X konkursu MOBILITY PW stypendium otrzymało dwóch naukowców z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych:

 Pan doktor habilitowany Marcin Rojszczak,  który będzie realizował miesięczne stypendium w Max Planck Institutie for Study of Crime, Security and Law we Fryburgu (Niemcy), oraz

 Pan doktor Albert Pielak, który będzie realizował dwumiesięczne stypendium w Institut suisse de droit comparé (Lozanna, Szwajcaria).

Książka dr. Bartłomieja Skowrona wyróżniona w konkursie

obrazek: okładka książki

Książka dr. Bartłomieja Skowrona pt. Część i całość. W stronę topoontologii (książka opublikowana jest w otwartym dostępie, tekst publikacji) została wyróżniona w V edycji konkursu o Nagrodę Naukową im. Jana Łukasiewicza. Konkurs jest organizowany przez Polskie Towarzystwo Logiki i Filozofii Nauki.

Gratulujemy!

Seminarium z Filozofii Nauki w Politechnice Warszawskiej

image by shutterstock_382779790

Serdecznie zapraszamy spotkanie w ramach Seminarium z Filozofii Nauki w Politechnice Warszawskiej, które odbędzie się w dniu 14 grudnia (czwartek), w godzinach od 17.00 do ok. 19.00 (na platformie Zoom). 

Naszym gościem będzie dr Andrzej Malec, który wygłosi referat pt. "Stosowanie prawa jako computing. Algorytmiczne i niealgorytmiczne etapy stosowania prawa".

ENHANCE: wykład prof. Stefana Böschena z RWTH Aachen

Obraz: prof. Stefan Böschen

We wtorek 19 grudnia 2023 r. o godzinie 12.00 rozpocznie się wykład online prof. Stefana Böschena (RWTH Aachen, ENHANCE) pt. The Human Technology Center@RWTH: about visions and practical difficulties to create an interdisciplinary research culture at a Technical University.

Wykład odbędzie się podczas seminarium Zakładu Filozofii i Etyki w Administracji na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych PW w ramach projektu Enhanceria.

Odznaczenie dla pracownika

Image: Zdjęcie doktor Agaty Jaździk-Osmólska

Miło nam poinformować, że w dniu 5 grudnia, z rąk Sekretarza Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy Ministerstwie Infrastruktury, Pani Doktor Agata Jaździk-Osmólska (Zakład Prawa Gospodarczego i Polityki Gospodarczej) odebrała odznaczenie "Zasłużony dla transportu", którym została uhonorowana przez Ministra Infrastruktury. Odznaczenie zostało przyznane w związku z wkładem Pani Doktor w ekonomikę transportu w zakresie wyceny społecznych kosztów wypadków i kolizji drogowych.

Awans naukowy pracownika

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 27 listopada br. Rada Dyscypliny Nauki Prawne Uniwersytetu Gdańskiego nadała stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne pracownikowi naszego Wydziału - Panu Marcinowi Rojszczakowi.

III Kongres 3W

obrazek: dr Dominik Sypniewski

Pan doktor Dominik Sypniewski miał zaszczyt zaprezentować „Świat 3W. Rzeczywistość i przyszłość” podczas III Kongresu 3W - największego w Polsce i tej części Europy spotkania integrującego ponad 1500  ekspertów, którzy zajmują się technologiami z obszaru wody, wodoru i węgla pierwiastkowego. Naszemu pracownikowi przypadła trudna rola syntetycznego przedstawienia najważniejszych tez zaprezentowanych w raporcie. Takie wydarzenie znakomicie pokazuje, że ekosystem 3W wymaga wypracowania ram instytucjonalnych i prawnych integrujących świat nauk, biznesu i administracji.

Gala Złotej Kredy

Obraz: Laureaci Złota Kreda 2023

W dniu 25 listopada odbyła się uroczysta XV Gala Złotej Kredy, na której wręczone zostały nagrody wyróżnionym w roku akademickim 2022/2023 nauczycielom.

Nagroda w Konkursie Rising Stars Prawnicy - liderzy jutra

obrazek: laureat nagrody

Miło nam poinformować, że Pan Doktor Marek Porzeżyński z Zakładu Prawa Prawa Administracyjnego i Nauki o Politykach Publicznych otrzymał nagrodę w Konkursie Rising Stars Prawnicy - liderzy jutra. Nagrody wręczono podczas Gali, która odbyła się 14 listopada br.

Panu Doktorowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Monografia pt. "Nowe Technologie - wartości, prawa, zasady" z okazji 15-lecia Wydziału

obrazek: okładka monografii

Miło nam poinformować, że ukazała się monografia pt. "Nowe Technologie - wartości, prawa, zasady" przygotowana z okazji 15-lecia Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej. Jest to praca zbiorowa pracowników Wydziału pod redakcją naukową dr. Roberta Kędziory oraz dr hab. Anny Zalcewicz, prof. uczelni.

Zapraszamy do lektury!

Spotkania z Prawem Nowych Technologii

Obraz: Baner Spotkań z Prawem Nowych Technologii

Zespół Prawa Nowych Technologii WAiNS zaprasza na spotkanie pt. JAK ROZPOZNAĆ OBIECUJĄCY STARTUP, czyli polityka inwestycyjna funduszu VC.

Data: 29.11.2023 r. godz. 16:00

Link do spotkania: https://zoom.us/

Medal Komisji Edukacji Narodowej dla pracownika Wydziału

Zdjęcie: Medal Komisji Edukacji Narodowej

Minister Edukacji i Nauki uhonorował zasłużonych nauczycieli akademickich Politechniki Warszawskiej Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

W dniu 15 października br. Jego Magnificencja Rektor Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba wręczył medale pracownikom PW. Z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymał Pan Prodziekan dr Robert Kędziora.

Serdecznie gratulujemy!

Stypendium im. Adama i Haliny Stepkowskich

obrazek: laureaci stypendium im. Adama i Haliny Stepkowskich 2023

Miło nam poinformować, że Kapituła Funduszu Stypendialnego im. Adama i Haliny Stepkowskich Fundacji Politechniki Warszawskiej w dniu 13 listopada br. wyłoniła trzech stypendystów Funduszu. Wśród laureatów jest studentka naszego Wydziału Pani Paulina Skurzewska. Wysokość każdego z przyznanych stypendiów z Funduszu Adama i Haliny Stepkowskich w roku akademickim 2023/2024 wynosić będzie 20000 zł.

Porozumienie dotyczące utworzenia Lokalnego Ośrodka Projektowego

W dniu 15 listopada br. zostało podpisane porozumienie dotyczące utworzenia Lokalnego Ośrodka Projektowego pod nazwą: LOP Społeczny, celem wsparcia administracyjnego projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych. 

Uroczyste wręczenie dyplomów oraz nagród laureatkom i laureatom konkursu dziekana na najlepszą pracę dyplomową

Image: Laureaci konkursu

W dniu 14 listopada na posiedzeniu Rady Wydziału Administracji i Nauk Społecznych odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów oraz nagród laureatkom i laureatom konkursu dziekana na najlepszą pracę dyplomową w roku akademickim 2022/2023 przez Panią Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych dr hab. Annę Zalcewicz, prof. uczelni

Nagrody Jego Magnificencji Rektora PW

Zdjęcie: Nagrodzeni pracownicy

W dniu 2 października br. wręczone zostały pracownikom naszego Wydziału nagrody Jego Magnificencji Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne oraz organizacyjne.

Awans naukowy pracownika

Miło nam poinformować, że w dniu 26 września br. Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Prawne Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nadała stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne pracownikowi naszego Wydziału Panu Michałowi Masłowskiemu.
Rada Naukowa Dyscypliny podjęła jednocześnie uchwałę o wyróżnieniu rozprawy doktorskiej.

Panu Doktorowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!

History and Philosophy of Computing

Obrazek: logo konferencji

Serdecznie zapraszamy na konferencję międzynarodową z cyklu History and Philosophy of Computing (HaPoC-7), która odbędzie się w dniach 18-20 października br. na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych.

Pozytywna ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej

obrazek: logo polskiej komisji akredytacyjnej

Z przyjemnością informujemy o pozytywnej ocenie programowej na 6 lat dla kierunku Administracja – na poziomie studiów I. i II. stopnia o profilu ogólnoakademickim prowadzonym na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej.

Absolutorium

Obraz: Absolwenci uczelni

Dziekan oraz Rada Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej mają zaszczyt zaprosić tegorocznych Absolwentów na Absolutorium i uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia studiów.

Uroczystość odbędzie się w dniu 6 października 2023 r. o godz. 16:30 w Małej Auli Politechniki Warszawskiej przy Placu Politechniki 1