Wyniki konkursu NCN MINIATURA 4

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki czwartej edycji konkursu MINIATURA. Wśród laureatów jest pracownik naukowy Wydziału Administracji i Nauk Społecznych PW dr Radosław Puchta, który będzie realizował projekt "Sądowa kontrola konstytucyjności ustaw jako środek wzmocnienia ochrony podstawowych wolności i praw jednostki we Francji" (wartość uzyskanego finansowania: 36 445,00 PLN).