Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej

Plac Politechniki 1
00-661 Warszawa

 

Biuro Dziekana

sekretariat.wains@pw.edu.pl

lic. Karolina Kujawa

pok. 204, Gmach Główny

 • 22 234 6417

Dziekanat - sprawy studenckie

mgr inż. Agata Ali

Kierownik Dziekanatu,
Studia niestacjonarne I i II stopnia

pok. 207, Gmach Główny

 • 22 234 6309

mgr Kamil Kraszewski

Studia stacjonarne I stopnia

pok. 207, Gmach Główny

 • 22 234 5788

mgr Patrycja Bęczkowska

Studia stacjonarne II stopnia

pok. 207, Gmach Główny

 • 22 234 6525

lic. Paulina Czeredys

Praktyki i stypendia, suplementy

pok. 207, Gmach Główny

 • 22 234 1552

mgr Katarzyna Dobrowolska

pok. 207, Gmach Główny

 • 22 234 6267

mgr Marta Strzemieczna

pok. 207, Gmach Główny

 • 22 234 6267

Sprawy kadrowe

mgr Agnieszka Kapczyńska

pok. 224b, Gmach Główny

 • 22 234 5958

Dział Finansowy

mgr Małgorzata Strączyńska

Pełnomocnik Kwestora

pok. 203, Gmach Główny

 • 22 234 6266

mgr Elżbieta Czarnecka

pok. 224A, Gmach Główny

 • 22 234 6285

mgr Anna Kraśniewska

pok. 203, Gmach Główny

 • 22 234 6433, 6266

Laboratorium komputerowe - zespół Informatyczny

dr inż. Krzysztof Urbaniak

Kierownik laboratorium komputerowego

pok. 225A, Gmach Główny

 • 22 234 5960

lic. Artur Gerczak

pok. 223, Gmach Główny

 • 22 234 6239

inż. Rafał Jaworski

mgr inż. Jacek Pawłowski

pok. 223, Gmach Główny

 • 22 234 6239

Dział administracyjno-techniczny

mgr Danuta Ciszkowska

pok. 227, Gmach Główny

 • 22 234 6537

Rzecznik zaufania WAiNS

dr Michał Pręgowski
pok. 228A, Gmach Główny
tel: 22 234 5107

e-mail: michal.pregowskiSPAMFILTER@pw.edu.pl

Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy

mgr Danuta Ciszkowska
pok. 227, Gmach Główny
tel: 22 234 6537

e-mail: danuta.ciszkowskaSPAMFILTER@pw.edu.pl