Wydziałowa Rada Samorządu WAiNS

Z dniem 20.01.2021 rozpoczęła się kadencja Wydziałowej Rady Samorządu Wydziału Administracji i Nauk Społecznych w nowym składzie.

Dziękujemy wszystkim dotychczasowym członkom naszego wydziałowego organu samorządu studenckiego za uczestnictwo w życiu Uczelni, za współpracę i działania podejmowane na rzecz studentów, jednocześnie serdecznie gratulujemy nowym jej członkom.