Awans naukowy pracownika

Z radością informujemy, że w dniu 19 marca br. Rada Naukowa Dyscypliny Filozofia Uniwersytetu Warszawskiego nadała stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia pracownikowi naszego Wydziału - Panu Antonio Vassallo.

Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!