Publikacja dr Pauli Quinon

Nowy artykuł dr Pauli Quinon "Cognitive Structuralism" ukazał się w The Review of Philosophy and Psychology (140 pkt).

Zachęcamy do lektury!

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs13164-021-00524-x

Autorka proponuje nowy typ stanowiska w ramach paradygmatu core cognition, inspirowanego strukturalizmem w filozofii matematyki, oraz bada możliwość wykorzystania wrodzonej wrażliwości na synkopę (beat induction) do wyjaśnienia strukturalnych własności progresji liczb naturalnych.