Spotkania z Prawem Nowych Technologii

Zespół Prawa Nowych Technologii WAiNS zaprasza na spotkanie pt. Spoofing, vishing, phishing… Uwagi w świetle koncepcji otwartej bankowości mające na celu przybliżenie tematyki nadużyć i zagrożeń, jakie pojawiają się  w związku z dokonywaniem płatności zdalnie w kontekście rozwoju najnowszych usług płatniczych.   

Termin: 17.05.2022 godz. 16:00

Link do spotkania: https://zoom.us/

Naszym gościem będzie:

  • mec. Michał Masłowski, ekspert w Departamencie Systemu Płatniczego NBP.

 

Spotkanie będzie składać się z dwóch części: prezentacji zagadnień dotyczących zagrożeń, jakie pojawiają się  w związku z dokonywaniem płatności zdalnie  i sesji Q&A otwartej dla wszystkich uczestników.

Prowadzenie: dr hab. Anna Zalcewicz, profesor uczelni (PW)

Dołączenie do spotkania zostanie umożliwione uczestnikom w godzinie jego rozpoczęcia.