Wyniki konkursu SONATA 19

zdjęcie: dr hab. Marcin Rojszczak

Z radością informujemy, że wniosek Pana dr. hab. Marcina Rojszczaka złożony do NCN został pozytywnie rozpatrzony i zgodnie decyzję przyznano środki finansowe w ramach konkursu SONATA 19 na realizację projektu badawczego pt. Sztuczna inteligencja w nieukierunkowanej inwigilacji elektronicznej: nowe zagrożenie dla prywatności czy szansa na zgodność z prawem?, który realizować będzie Politechnika Warszawska, Wydział Administracji i Nauk Społecznych.

Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Środki finansowe przyznano w wysokości: 1 086 634 zł.