Porozumienie dotyczące utworzenia Lokalnego Ośrodka Projektowego

W dniu 15 listopada br. zostało podpisane porozumienie dotyczące utworzenia Lokalnego Ośrodka Projektowego pod nazwą: LOP Społeczny, celem wsparcia administracyjnego projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych. 

Obejmuje on trzy jednostki Politechniki Warszawskiej: Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Wydział Zarządzania oraz Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych.

LOP Społeczny swoje biuro będzie miał na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych.