Zmiana terminu składania wniosków w ramach Funduszu Stypendialnego

W związku z sytuacją wywołaną pandemią COVID-19, zostają wydłużone terminy na składanie wniosków o pomoc materialną, wynikających z Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Warszawskiej w roku akademickim 2020/2021.

Szczegóły dostępne w Decyzji Prorektora ds. studenckich.