Zarządzenie Rektora nr 6/2021 z dnia 27/01/2021

w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych w Politechnice Warszawskiej w okresie od dnia 20 lutego 2021 r. do dnia 16 czerwca 2021.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że zgodnie z zarządzeniem Rektora nr 6/2021 z dnia 27/01/2021 w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych w Politechnice Warszawskiej w okresie od dnia 20 lutego 2021 r. do dnia 16 czerwca 2021 r. od dnia 20 lutego 2021 r. do dnia 16 czerwca 2021 r. wszystkie zajęcia dydaktyczne będą realizowane w trybie zdalnym.

Jedynie w uzasadnionych przypadkach Jego Magnificencja Rektor może wyrazić zgodę na przeprowadzanie zajęć w trybie stacjonarnym.