Godziny dziekańskie 23 maja 2024 r. w godz. od 09.45 do 12.15

Informujemy, że w dniu 23 maja 2024 r. (czwartek) w godz. od 09.45 do 12.15 wprowadza się godziny wolne od zajęć dydaktycznych (godziny dziekańskie).