Program Mobility PW

Na Politechnice Warszawskiej został uruchomiony program Mobility PW.

Program daje możliwość finansowania między innymi wyjazdowych aktywności naukowych doktorantów i pracowników naukowych PW.  W ramach programu przewiduje się finansowanie mobilności t.j.: staże, wizyty studyjne, wyjazdy związane z nauką obsługi unikatowej aparatury badawczej,  wyjazdy związane z prowadzeniem badań naukowych do rozprawy doktorskiej, uczestnictwa  w szkołach letnich/zimowych, kursach oraz warsztatach.

Nabór wniosków w pierwszym konkursie w ramach Mobility PW jest otwarty do 20 września 2021 r. i obejmuje mobilności, które rozpoczną się do dnia 31 marca 2022 r.

Wnioski należy składać online poprzez stronę www.csz.pw.edu.pl lub www.badawcza.pw.edu.pl  

 

Dokładne linki docelowe:

https://www.csz.pw.edu.pl/Mobility-PW/I-Konkurs-w-ramach-programu-Mobility-PW

lub

https://www.badawcza.pw.edu.pl/Konkursy/Aktualne-konkursy/Mobility-PW/Ruszyl-konkurs-w-ramach-programu-Mobility-PW