Ranking Kierunków Studiów Perspektywy 2022

Logo: Perspektywy 2022

Kierunek Administracja na PW zajął 7. miejsce w Polsce na 28 ocenianych uczelni

Ranking Kierunków Studiów Perspektywy 2022, w zależności od specyfiki danego kierunku, tworzony jest w oparciu o kilka wskaźników uwzględniających m.in. prestiż, sytuację absolwentów na rynku pracy, potencjał akademicki, dydaktyczny i naukowy.

W tym roku w rankingu kierunek Administracja na PW zajął 7. miejsce w Polsce wśród kierunków Administracja.

Pełny ranking znajduje się na stronie:
https://2022.ranking.perspektywy.pl/2022/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-spoleczne/administracja