Wszystko o wyjazdach Erasmus+ na WAiNS

Obraz: Erasmus plus

Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych wraz z Wydziałowym Koordynatorem ds. Erasmus+ zapraszają wszystkich studentów WAiNS na wydziałowe spotkanie dotyczące nadchodzącej rekrutacji wyjazdowej w programie Erasmus+. Spotkanie odbędzie się w dniu 29 lutego, w godz. 9:00-10:00, w Sali 327 GG i ma na celu przedstawienie unikalnych możliwości nauki za granicą, jakie oferuje nasz Wydział. W spotkaniu wezmą udział studenci, którzy wrócili z wymiany międzynarodowej i podzielą się swoimi doświadczeniami.

Serdecznie zapraszamy!