Konferencja Naukowa "Ochrona tajemnicy adwokackiej w usługach online"

obraz: plakat konferencji

Zapraszamy na konferencję "Ochrona tajemnicy adwokackiej w usługach online" w ramach cyklu wydarzeń naukowych z okazji 15-lecia Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej pt. „Techniki cyfrowe i nowoczesne technologie – ukierunkowanie na człowieka”.

Konferencja Naukowa organizowana wspólnie przez Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Naczelną Radę Adwokacką odbędzie się  7 grudnia 2022 roku.

Honorowy Patronat nad wydarzeniem objął Rzecznik Praw Obywatelskich.
 
Strona Konferencji: https://www.ans.pw.edu.pl/Nauka/Konferencje-i-seminaria-naukowe/2022.12.07-Ochrona-tajemnicy-adwokackiej-w-uslugach-online