Kursy języka angielskiego dla wszystkich pracowników Politechniki Warszawskiej

obrazek: plakat działu do spraw szkoleń

Informujemy, że Dział ds. Szkoleń rozpoczyna rekrutację na kursy języka angielskiego dla wszystkich pracowników Politechniki Warszawskiej. Kurs jest bezpłatny, a jego rozpoczęcie planowane jest w październiku 2023 r.

Informacja o rozpoczęciu rekrutacji zostanie umieszczona na stronie internetowej Działu ds. Szkoleń: szkolenia.pw.edu.pl, i Intranet - Szkolenia i Rozwój.