Ranking Kierunków Studiów Perspektywy 2023

logo: Ranking Kierunków Studiów Perspektywy 2023

Kierunek Administracja prowadzony na naszym Wydziale zajął w tym roku 5. miejsce w Polsce wśród kierunków Administracja. 

To kolejny rok, w którym nasz kierunek oceniany jest wyżej niż w roku poprzedzającym (w roku 2022 zajęliśmy 7. miejsce na 28 ocenianych, a w 2021  - 8. miejsce).

Jesteśmy na pierwszym miejscu w Polsce w dwóch ocenianych kategoriach:

  • Absolwenci na rynku pracy - wskaźnik mierzony wysokością zarobków absolwentów uczelni oraz stopniem ich zatrudnienia;
  • Potencjał akademicki - określony poprzez ocenę kategorii naukowej dla dyscypliny nauki prawne (wiodącej naszego kierunku studiów).

 

Ranking Kierunków Studiów Perspektywy 2023 tworzony był w oparciu o kilka wskaźników uwzględniających także m.in. prestiż, potencjał dydaktyczny i naukowy.

 

Pełny ranking znajduje się na stronie: https://2023.ranking.perspektywy.pl/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-spoleczne/administracja