Wyniki X konkursu MOBILITY PW

logo X konkursu Mobility PW

Miło nam poinformować, że  w ramach X konkursu MOBILITY PW stypendium otrzymało dwóch naukowców z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych:

 Pan doktor habilitowany Marcin Rojszczak,  który będzie realizował miesięczne stypendium w Max Planck Institutie for Study of Crime, Security and Law we Fryburgu (Niemcy), oraz

 Pan doktor Albert Pielak, który będzie realizował dwumiesięczne stypendium w Institut suisse de droit comparé (Lozanna, Szwajcaria).

Serdecznie gratulujemy!

W konkursie można było się ubiegać o finansowanie następujących form mobilności:

  • pobyt w instytucji przyjmującej w celu pozyskania materiałów do artykułu naukowego;
  • wykonanie pomiarów korzystając z unikatowej aparatury, w tym z wykorzystaniem dużej infrastruktury badawczej niedostępnej w Polsce;
  • udział w przygotowaniu międzynarodowego wniosku grantowego – (od 21 dni do 3 miesięcy);
  • staże badawcze i wizyty studyjne w prestiżowych zagranicznych ośrodkach (od 21 dni do 3 miesięcy);
  • wyjazdy związane z nauką obsługi unikatowej aparatury badawczej (od 21 dni do 3 miesięcy).