Szkolenia, Centrum Informatyzacji PW, Ośrodek Kształcenia na Odległość, OKNO

Dział ds. Szkoleń PW uprzejmie informuje o organizowanych przez Centrum Informatyzacji PW oraz przez Ośrodek Kształcenia na Odległość:

  • bezpłatnych konsultacjach indywidualnych MS Teams – poziom podstawowy (CI PW)
  • bezpłatnych kursach szkoleniowych Moodle – wprowadzenie do pracy z platformą dydaktyczną (OKNO)