Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Prawne

Informujemy, że w dniu 31 stycznia br. na posiedzeniu Senatu PW został powołany nowy organ kolegialny Politechniki Warszawskiej: Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Prawne.

W skład Rady na kadencję do dnia 31 grudnia 2024 roku weszli:

  • prof. dr hab. Dominik Gajewski (SGH)
  • dr hab. Jacek Janowski, prof. uczelni (PW)
  • dr hab. Justyna Łacny, prof. uczelni (PW)
  • dr. hab. Piotr Radziewicz, prof. uczelni (PW)
  • dr hab. Robert Suwaj, prof. uczelni (PW)
  • dr hab. Robert Zajdler, prof. uczelni (PW)
  • dr hab. Anna Zalcewicz, prof. uczelni (PW)
  • dr hab. Marcin Rojszczak, adiunkt (PW)
  • dr Tomasz Jaroszyński, adiunkt (PW)
  • mgr Robert Nowak, doktorant PW

Uchwała nr 436/L/2024 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 31 stycznia 2024 r.
w sprawie utworzenia Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Prawne Politechniki Warszawskiej oraz wyboru jej członków na kadencję do dnia 31 grudnia 2024 r.

Życzymy samych sukcesów w działalności nowej Rady Naukowej Dyscypliny!