Spotkanie Rady Interesariuszy

W dniu 25 listopada br. odbyło się pierwsze spotkanie Rady Interesariuszy Zewnętrznych Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej nowej kadencji.

Przedmiotem rozmów był przede wszystkim rozwój różnych obszarów współpracy w zakresie doskonalenia jakości kształcenia.