NADANIE PROF. DR. HAB. JERZEMU WOŹNICKIEMU TYTUŁU DOKTORA HONORIS CAUSA

W dniu 16 listopada br. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbyła się uroczystość nadania doktoratu honorowego Panu Profesorowi Jerzemu Woźnickiemu Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Budownictwa i Architektury.

Godność doktora honoris causa to najwyższe wyróżnienie jakie uczelnia może nadać osobom nadzwyczajnie zasłużonym w obszarze kultury, nauki i życia społecznego. Pan Profesor pełnił w trakcie swojej wieloletniej kariery zawodowej wiele funkcji. Był m.in. ekspertem rządowym i ekspertem ds. szkolnictwa wyższego Rady Europy oraz UNESCO, koordynatorem Programu Reformy Szkolnictwa Wyższego i Badań Naukowych w Instytucie Spraw Publicznych, przewodniczącym KRASP i członkiem Prezydium, przewodniczącym KRPUT, członkiem Rady w Konfederacji Konferencji Rektorów Krajów UE i Krajów Stowarzyszonych. Był inicjatorem i realizatorem wielu przedsięwzięć na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce. Obecnie jest Liderem Projektu Polsko-Ukraińskiego "Polsko-ukraińska współpraca instytucji przedstawicielskich reprezentujących rektorów, na rzecz doskonalenia działania uczelni".

Jest autorem publikacji naukowych o tematyce technicznej oraz z zakresu nauk społecznych, w tym dotyczących zarządzania i systemowych uwarunkowań działania szkolnictwa wyższego, a także polityki edukacyjnej i naukowej.

Wyrazy uznania i serdeczne gratulacje Panu Profesorowi składa cała społeczność Wydziału życząc dalszych wybitnych osiągnięć i zaangażowania na rzecz nauki w Polsce i Ukrainie.

 

Serdecznie gratulujemy Panu Profesorowi!

Fotorelacja

Galeria zdjęć

Wideorelacja