Konkurs ENHANCE Incubator Challenge

Logo: ENHANCE

ENHANCE Alliance stawia dwa wyzwania związane ze sztuczną inteligencją oraz różnorodnością i integracją w Europejskim Obszarze Edukacji. Inicjatywa ta jest zintegrowana z programem ENHANCE Higher Education Innovator i będzie wspierać sześć najlepszych projektów przedstawionych przez zespoły utworzone przez co najmniej dwóch różnych członków ENHANCE Alliance kwotą 210 000 euro.

Jeśli jesteś studentem, pracownikiem akademickim lub administracyjnym dowolnego uniwersytetu członkowskiego ENHANCE, masz okazję wziąć udział w międzynarodowym konkursie , aby rozwiązać najtrudniejsze problemy w europejskich instytucjach szkolnictwa wyższego (HEI).

Wyzwanie 1: Zwiększenie różnorodności i integracji studentów o mniejszych szansach na uniwersytecie Wyzwanie 2: Zwiększenie wykorzystania sztucznej inteligencji w administracji uczelni

Więcej informacji: #Challenge ENHANCE - Enhance (enhanceuniversity.eu)