Publikacja współautorstwa dra Pawła Jarnickiego

Nakładem Oficyny Wydawniczej Politechniki Warszawskiej ukazała się książka pt. Ludwik Fleck - mikrobiolog i filozof, współautorstwa dra Pawła Jarnickiego.

Zapraszamy do lektury!

Książkę rozpoczyna krótki, porządkujący dotychczasowe, ale i zawierający nowe fakty, Życiorys Ludwika Flecka. Następnie – na tle jego biografii – autorzy omawiają dorobek mikrobiologiczny i serologiczny Ludwika Flecka, by w kolejnym rozdziale pt. Filozof nauki zaprezentować w przystępny sposób jego filozofię nauki. Do książki dołączona jest bibliografia publikacji Ludwika Flecka oraz jako aneks jego tekst pt. W sprawie doświadczeń lekarskich na ludziach.

Maria Ciesielska, Paweł Jarnicki, Ludwik Fleck – mikrobiolog i filozof, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 2021.