Publikacja dra Marka Porzeżyńskiego z obszaru prawa nowych technologii

W lutym 2021 r. ukazał się artykuł dra Marka Porzeżyńskiego (Zakład Prawa Administracyjnego i Nauki o Politykach Publicznych) dotyczący prawa nowych technologii.

Zachęcamy do lektury!

Artykuł pt. „Problematyka własności danych generowanych w ramach Internetu rzeczy”, został opublikowany w miesięczniku Państwo i Prawo (2/2021) (70 pkt nauki prawne).

Artykuł dotyczy problematyki danych generowanych przez urządzenia codziennego użytku połączone z Internetem rzeczy (IoT). Dane te przedstawiają realną, coraz większą wartość, ze względu na ich ilość, szczegółowość i powstawanie nowych metod umożliwiających ich wykorzystanie. Analizowany przez Autora obszar jest stosunkowo nowy w dziedzinie prawa nowych technologii. Autor odpowiada w tekście na pytanie dotyczące całościowej ochrony różnorodnych danych generowanych w ramach urządzeń połączonych z IoT, jak również postuluje potrzebę rozszerzenia ich ochrony.