Międzynarodowa Konferencja "Public Administration challenges in European countries - Public Administration Faces Crises"

Obraz: International Conference Public Administration challenges in European countries 10 th November 2022

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych wyzwaniami, jakie stoją przed współczesną administracją na Międzynarodową Konferencję "Public Administration challenges in European countries - Public Administration Faces Crises" organizowaną przez Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, która odbędzie się on-line w dniu 10 listopada 2022 r.