Zarządzenie Rektora nr 127/2020 z dnia 02/11/2020

w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych w Politechnice Warszawskiej w okresie od dnia 16 listopada 2020 r. do dnia 29 stycznia 2021 r.

Szanowni Państwo,
mając na uwadze postanowienia zarządzenia Rektora nr 127/2020 z dnia 02 listopada 2020 w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych w Politechnice Warszawskiej w okresie od dnia 16 listopada 2020 r. do dnia 29 stycznia 2021 r. informujemy, że wszystkie zajęcia do dnia 29 stycznia 2021 r. będą odbywały się w trybie zdalnym.