Rozstrzygnięcie V konkursu Mobility PW

Zdjęcie: Bartłomiej Skowron - fot. Hubert Adamczyk

Pan doktor Bartłomiej Skowron z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych otrzymał stypendium w ramach V  konkursu MOBILITY PW .

W konkursie można było się ubiegać o finansowanie następujących form mobilności:

- udział w krótkich formach kształcenia, tj. kursach, warsztatach, stażach towarzyszących lub stażach przemysłowych – (od 5 dni do 3 miesięcy);

- pobyt w instytucji przyjmującej w celu pozyskania materiałów do pracy doktorskiej/artykułu naukowego; wykonanie pomiarów korzystając z unikatowej aparatury, w tym z wykorzystaniem dużej infrastruktury badawczej niedostępnej w Polsce; udział w przygotowaniu międzynarodowego wniosku grantowego.

Pan Doktor będzie realizował miesięczne  stypendium w Topos Institute (Berkeley, USA).

 

Serdecznie gratulujemy!