Wykład dr. Dominika Sypniewskiego w ramach Data Literacy ENHANCE Winter School

Pracownicy Wydziału angażują się w różne projekty międzynarodowe, w których uczestniczy Politechnika Warszawska. 9 lutego 2023 r. dr Dominik Sypniewski z Zakładu Prawa Administracyjnego i Nauki o Politykach Publicznych poprowadził dla uczestników Winter School in Data Literacy wykład nt. prawnych i aksjologicznych uwarunkowań ochrony danych osobowych.

Uczestnikami są studenci informatyki z różnych europejskich uczelni. Wykład oraz dyskusja na pograniczu nauk prawnych i nauk technicznych prowadziły do ciekawych refleksji wpisując się w najlepsze, współczesne  standardy akademickiego kształcenia inżynierskiego na Politechnice Warszawskiej, obejmującego szerokie spektrum multidyscyplinarnych umiejętności łączących inżynierię z wiedzą społeczną, w tym w obszarze prawa.

Data Literacy ENHANCE Winter School to wydarzenie organizowane przez Politechnikę Warszawską we współpracy z Technische Universität Berlin (TUB) i Universitat Politècnica de València (UPV) w ramach Blended Intensive Programme (Erasmus+). Winter School jest częścią projektu ENHANCE Certificate in Data Literacy.

Fotorelacja

Galeria zdjęć