Druga tura zapisów na studia stacjonarne I stopnia

Chcesz studiować na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych na studiach stacjonarnych I stopnia? Masz taką szansę jeszcze w tym roku.

Rejestracja na kierunek Administracja w ramach drugiej tury będzie otwarta w dniach 1 – 28 sierpnia 2023 roku i odbywać się będzie przez system irk.pw.edu.pl.

Decyzja o zakwalifikowaniu będzie podjęta 1 września 2023 roku.

W rekrutacji mogą wziąć udział zarówno osoby, które już aplikowały na studia w Politechnice Warszawskiej, jak i inni kandydaci zainteresowani podjęciem studiów stacjonarnych I stopnia w naszej uczelni.

Rejestracja w Turze 2 wymaga wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł.

Kandydaci na studia I stopnia są zobowiązani złożyć następuje dokumenty:

  • oryginał świadectwa dojrzałości (do wglądu) wraz kserokopią (przypominamy, że odpis świadectwa to również oryginalny dokument),
  • dowód osobisty, do wglądu,
  • 1 fotografię w formacie jak do dowodu osobistego (35x45 mm), podpisaną na odwrocie imieniem i nazwiskiem.