Obowiązek noszenia maseczek w trakcie zajęć dydaktycznych

Informujemy, że na terenie Uczelni, we wszystkich pomieszczeniach i przestrzeniach zamkniętych, obowiązuje nakaz zakrywania, przy pomocy maseczki, ust i nosa. 

Z tego obowiązku są zwolnione osoby wypowiadające się podczas prowadzenia zajęć  (studenci, prowadzący zajęcia) w celu realizacji procesu kształcenia.

Szczegółowe zasady dotyczące obowiązku zakrywania ust i nosa oraz innych zasad funkcjonowania Uczelni określa: