Nadanie tytułu profesora nauk społecznych

zdjęcie: prof. dr hab. Robert Suwaj

Z ogromną radością informujemy, że postanowieniem z dnia 15 maja 2024 r. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej nadał Panu Robertowi Suwajowi tytuł profesora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.

Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Pan Profesor jest specjalistą z zakresu prawa administracyjnego, procedur administracyjnych i sądowoadministracyjnych, procesów decyzyjnych w administracji publicznej oraz postępowania w sprawach dotyczących środków pochodzących z funduszy europejskich. Jest autorem i współautorem ponad 100 publikacji naukowych, opracowań dydaktycznych, a także komentarzy, recenzji, opinii i glos poświęconych tematyce funkcjonowania administracji publicznej.