Porozumienie

Zdjęcie: Podpisanie  porozumienia między Politechniką Warszawską a Naczelną Radą Adwokacką

W dniu 25 lutego br. podpisane zostało porozumienie między Politechniką Warszawską a Naczelną Radą Adwokacką w sprawie współpracy, której przedmiotem będzie między innymi organizacji wspólnych konferencji, seminariów i szkoleń adresowanych do studentów na kierunku „Administracja” oraz członków samorządu adwokackiego, wspierania prowadzenia w samorządzie adwokackim badań naukowych w zakresie bezpieczeństwa informacji oraz cyberbezpieczeństwa, przyjmowania studentów Uczelni na praktyki i staże.

Porozumienie podpisane zostało przez Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysława Rosatiego oraz Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych dr hab. Annę Zalcewicz, prof. Uczelni.