Konkurs dla nauczycieli akademickich

Obrazek z napisem learn abroad

Informujemy o możliwości aplikowania przez nauczycieli akademickich w konkursie na finansowanie udziału w zagranicznych szkoleniach, kursach, wizytach studyjnych i innych formach usług edukacyjnych podnoszących kompetencje w zakresie wdrażania nowoczesnych metod kształcenia.

Termin składania wniosków upływa 20 czerwca 2022 r. 

Szczegółowe informacje wraz z wzorem wniosku dostępne są na stronie programu (kliknij).