Publikacje dra Marcina Rojszczaka z obszaru prawa nowych technologii

W styczniu 2021 r. ukazały się dwa artykuły dr. Marcina Rojszczaka (Zakład Prawa Administracyjnego i Nauki o Politykach Publicznych) dotyczące stosowania inwigilacji elektronicznej w działalności organów publicznych.

Zachęcamy do lektury!

Artykuł pt. „Nieograniczone programy inwigilacji elektronicznej a koncepcja państwa autorytarnego”, został opublikowany w kwartalniku Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem (2020/2) i jest dostępny online pod adresem: https://wuwr.pl/sfzh/article/view/12581/11418.

Drugi tekst pt. „Compliance of Automatic Tax Fraud Detection Systems with the Right to Privacy Standards Based on the Polish Experience of the STIR System”, został opublikowany w miesięczniku Intertax (2021/1) i jest dostępny pod adresem: https://kluwerlawonline.com/journalarticle/Intertax/49.1/TAXI2021005.

Oba czasopisma mają przypisaną liczbę punktów 70 i są przypisane do dyscypliny naukowej ‘nauki prawne’.