Spotkanie startowe w projekcie "Argumentacyjny model refrazy"

Logo: "AMoRe: Argumentacyjny model refrazy: ujęcie pragmatyczne i retoryczne"

W dniach 9-11 marca b.r. na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych PW odbędzie się spotkanie startowe w ramach bilateralnego projektu (program OPUS-LAP) pt. "AMoRe: Argumentacyjny model refrazy: ujęcie pragmatyczne i retoryczne" (nr projektu 2020/39/I/HS1/02861) finansowanego przez NCN oraz przez Swiss National Science Foundation (SNSF).

Link do spotkania: https://zoom.us

Instytucjami partnerskimi są Politechnika Warszawska (kierownik projektu po stronie polskiej: dr hab. Marcin Koszowy) i Uniwersytet we Fryburgu (kierownik projektu po stronie szwajcarskiej: dr Steve Oswald).

W ramach tego wydarzenia, w dniu 10 marca b.r. odbędzie się sesja naukowa poświęcona metodom badania refrazy - zjawiska komunikacyjnego polegającego na modyfikacji oryginalnej treści komunikatu w celu uzyskania określonego efektu perswazyjnego, np. budowania wiarygodności nadawcy komunikatu lub wywarcia wrażenia na audytorium ( załączamy program sesji (.pdf) ).

W spotkaniu będą uczestniczyć m.in. partnerzy szwajcarscy: dr Steve Oswald, dr Jennifer Schumann i mgr Ramy Younis z Uniwersytetu we Fryburgu oraz prof. Thierry Herman z Uniwersytetu w Neuchâtel, jak również dr Elena Musi z Międzynarodowej Rady Naukowej projektu (Uniwersytet w Liverpoolu, udział zdalny) oraz wykonawcy w projekcie po stronie polskiej.

Sesja ma charakter otwarty - zapraszamy do uczestniczenia!