III Kongres 3W

obrazek: dr Dominik Sypniewski

Pan doktor Dominik Sypniewski miał zaszczyt zaprezentować „Świat 3W. Rzeczywistość i przyszłość” podczas III Kongresu 3W - największego w Polsce i tej części Europy spotkania integrującego ponad 1500  ekspertów, którzy zajmują się technologiami z obszaru wody, wodoru i węgla pierwiastkowego. Naszemu pracownikowi przypadła trudna rola syntetycznego przedstawienia najważniejszych tez zaprezentowanych w raporcie. Takie wydarzenie znakomicie pokazuje, że ekosystem 3W wymaga wypracowania ram instytucjonalnych i prawnych integrujących świat nauk, biznesu i administracji.