Rozpoczęliśmy rok akademicki 2020/2021

Życzymy wszystkim członkom naszej wspólnoty akademickiej, aby w roku akademickim 2020/2021 na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych PW owocnie realizowali plany, zainteresowania i pasje, a uzyskane osiągnięcia były źródłem Państwa satysfakcji i radości.

Władze WAiNS PW

  • dr hab. Anna Zalcewicz, profesor uczelni, Dziekan
  • dr hab. Justyna Łacny, profesor uczelni, Prodziekan ds. nauki
  • dr hab. Radosław Koszewski, profesor uczelni, Prodziekan ds. ogólnych
  • dr Alina Naruniec, Prodziekan ds. nauczania
  • dr inż. Krzysztof Urbaniak, Prodziekan ds. studenckich