Nagrody Jego Magnificencji Rektora

Zdjęcie: Nagrodzeni pracownicy

W dniu 30 września 2022 r. wręczone zostały pracownikom naszego Wydziału nagrody Jego Magnificencji Rektora za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne oraz organizacyjne.

Fotorelacja

Nagrody Jego Magnificencji Rektora

Nagrodę za całokształt dorobku otrzymał:

 • prof. dr hab. Marek Maciejczak
  • I stopnia za całokształt dorobku;

Nagrody naukowe indywidualne otrzymali:

 • dr hab. Justyna Łacny, profesor uczelni
  • I stopnia za osiągnięcia naukowe w latach 2020-2021;
 • dr hab. Robert Suwaj, profesor uczelni
  • I stopnia za osiągnięcia naukowe w latach 2020-2021;
 • dr Agata Ferreira
  • I stopnia za osiągnięcia naukowe w latach 2020-2021;
 • dr Beata Pachuca-Smulska
  • I stopnia za osiągnięcia naukowe w latach 2020-2021;
 • dr Antonio Vassallo
  • I stopnia za osiągnięcia naukowe w latach 2020-2021;

Nagrody naukowe zespołowe otrzymali:

 • II stopnia za osiągnięcia naukowe w latach 2020-2021
  • dr hab. Katarzyna Budzyńska, profesor uczelni;
  • dr hab. Marcin Koszowy, profesor uczelni;

Nagrody organizacyjne indywidualne otrzymali:

 • dr Alina Naruniec
  • II stopnia za osiągnięcia organizacyjne w roku akademickim 2020/2021;
 • dr  hab. inż. Marian Kowalewski, profesor uczelni
  • III stopnia za osiągnięcia organizacyjne w roku akademickim 2020/2021;

Nagrody organizacyjne zespołowe otrzymali:

 • II stopnia za osiągnięcia organizacyjne w roku akademickim 2020/2021
  • dr Tomasz  Jaroszyński;
  • dr Robert Kędziora;
  • dr Bartłomiej Skowron;
  • dr inż. Paweł Stacewicz;

Nagrody dydaktyczne otrzymali:

 • dr Agnieszka Tomczak
  • II stopnia za osiągnięcia dydaktyczne w latach 2020-2021;
 • dr inż. Krzysztof Urbaniak
  • za wyróżniające prowadzenie zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2020/2021;
 • dr Cezary Woźniak
  • za wyróżniające prowadzenie zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2020/2021;

 

Wszystkim nagrodzonym przez Jego Magnificencję Rektora prof. dr. hab. Krzysztofa Zarembę serdecznie gratulujemy!