Wyniki III edycji konkursu Best Paper

W rozstrzygniętym konkursie Best Paper wśród artykułów zgłoszonych do konkursu (za rok 2021) doceniono 30 publikacji pracowników Uczelni, w tym o wartości 200 punktów z naszego Wydziału.

Serdecznie gratulujemy Autorom: Profesorowi Andrzejowi Biłatowi, dr hab. Katarzynie Budzyńskiej i dr. hab. Marcinowi Koszowemu, dr Pauli Quinon oraz dr Antonio Vassallo!