Publikacja dr hab. Justyny Łacny, profesor uczelni

Informujemy, że artykuł Pani dr hab. Justyny Łacny, profesor uczelni pt. „The Rule of Law Conditionality Under Regulation No 2092/2020 — Is it all About the Money?” ukazał się w Hague Journal on the Rule of Law (100 pkt).

Zachęcamy do lektury!

Siła UE, podobnie jak ludzi, podobno wynika ze zdolności do przezwyciężania kryzysów. Kryzysy, które w ostatniej dekadzie dotknęły UE i jej obywateli, dotyczyły m.in.sektora finansowego (2008 r.), migracji (2014 r.), zdrowia publicznego (pandemia COVID-19, 2020 r.) i zasady państwa prawnego (2018 r.). Niniejszy artykuł koncentruje się na ostatniej kwestii. Procedury stosowane do tej pory przez instytucje UE wobec państw członkowskich, mające wyeliminować zarzucane tym państwom członkowskim naruszenia zasady państwa prawnego, nie doprowadziły do oczekiwanych skutków. Wobec tego uznano, że być może spodziewany efekt przyniesie perspektywa ograniczania wypłat funduszy UE dokonywanych na rzecz tych państw z budżetu UE. Prawne uwarunkowania tej koncepcji, często nazywanej „mechanizmem warunkowości”, lub też dobitniej „pieniądze za praworządność” przedstawiała Justyna Łacny komentując ustanawiające ją rozporządzenie z 16.12.2020 r. (UE, Euratom) nr 2020/2092 w sprawie ogólnego systemu warunkowości służącego ochronie budżetu Unii.

Artykuł dostępny jest pod linkiem https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s40803-021-00154-6.pdf