Awans naukowy pracownika

zdjęcie: dr hab. Marcin Rojszczak

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 27 listopada br. Rada Dyscypliny Nauki Prawne Uniwersytetu Gdańskiego nadała stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne pracownikowi naszego Wydziału - Panu Marcinowi Rojszczakowi.

Badania naukowe dr. hab. Marcina Rojszczaka koncentrują się na tematyce prawa inwigilacji elektronicznej, w szczególności jej nieukierunkowanych form. Zagadnienie to było również przedmiotem cyklu powiązanych tematycznie artykułów naukowych pod tytułem „Standardy prawne stosowania nieukierunkowanej inwigilacji elektronicznej przez organy władzy publicznej”, który był podstawą formalną dla zakończonego z sukcesem postępowania awansowego.

Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!