Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród laureatkom i laureatom konkursu

Obrazek: Laureaci

W dniu 6 grudnia odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów i nagród laureatkom i laureatom konkursu dziekana na najlepszą pracę dyplomową w roku akademickim 2021/2022. Nagrody otrzymali: Mateusz Nowicki, Martyna Leonarska, Weronika Sweklej, Wiktoria Rolniczak.

Dyplomy i nagrody zostały wręczone przez Panią Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Annę Zalcewicz oraz Panią Monikę Kuleszę-Czupryn, Dyrektor Segmentu Nauka i Szkolnictwo Wyższe Wolters Kluwer Polska.

Mateusz Nowicki
Nagroda główna w kategorii prac magisterskich
Promotor: dr Agnieszka Tomczak
Tytuł pracy: Polityka państw członków Unii Europejskiej wobec deficytu budżetowego i długu publicznego w latach 2007-2019

Martyna Leonarska
Nagroda główna w kategorii prac licencjackich
Promotor: dr Jolanta Kowalczyk-Grzenkowicz
Tytuł pracy: Działania gminy Pruszków na rzecz zwalczania alkoholizmu

Weronika Sweklej
Wyróżnienie w kategorii prac licencjackich
Promotor: dr inż. Krzysztof Urbaniak
Tytuł pracy: Innowacje oraz nowe technologie na przykładzie zastosowań sztucznej inteligencji w administracji publicznej

Wiktoria Rolniczak
Wyróżnienie w kategorii prac licencjackich
Promotor: dr Jolanta Kowalczyk-Grzenkowicz
Tytuł pracy: Polityka rynku pracy wobec sytuacji osób z niepełnosprawnością

Laureatkom i laureatom serdecznie gratulujemy!