Monografia dr Beaty Witkowskiej-Maksimczuk

Obraz: Okładka monografii  dr Beaty Witkowskiej-Maksimczuk

Nakładem Oficyny Wydawniczej PW ukazała się monografia dr Beaty Witkowskiej-Maksimczuk pt. Argumentacja erystyczna. Analiza logiczna wybranych sofizmatów.

Zapraszamy do lektury!

Książka jest analizą najczęściej występujących sofizmatów, zwanych także chwytami erystycznymi. Sofizmaty tradycyjnie uznawane są za błędy argumentacyjne, mimo to w życiu codziennym bywają używane i często intuicyjnie oceniane jako poprawne. Autorka pokazuje ryzyko, jakie niesie ze sobą bezrefleksyjne sięganie do takich argumentów, jak np. ad hominem czy ad ignorantiam. Wyjaśnienie tego, dlaczego argument wyglądający na poprawny wcale taki być nie musi, odbywa się poprzez pokazanie struktury argumentu, wskazanie jego ukrytych przesłanek oraz wątpliwych czy fałszywych wniosków, do których prowadzi. Wszystkie elementy teoretyczne obrazowane są licznymi przykładami, czerpanymi ze współczesnych mediów.

Książka może pomóc każdemu, kto zarówno chce sam poprawnie dyskutować, jak i bronić się przed nieuczciwością innych dyskutantów.

http://www.wydawnictwopw.pl/index.php?s=karta&id=3673&co=1#pod